سوال و جوابهای متداول
1
قوانین اصلی سایت ؟

بسم تعالی

انواع عضویت در سایت : تنها عضویت در سایت عضویت استاندارد می باشد و سایت دارای یک نوع عضویت می باشد

درآمد کاربران از انواع کلیک در سایت :

کوچک : 5 تومان
متوسط : 10 تومان
استاندارد : 20 تومان
بزرگ : 40 تومان
ویژه : 60 تومان
طلایی : 100 تومان

درامد کاربران از زیرمجموعه مستقیم :

کاربران تنها از کلیک استاندارد زیرمجموعه مستقیم درآمد دارند

میزان درامد در ازای هر کلیک استاندارد زیرمجموعه : 20 تومان

بخش زیرمجموعه اجاره ای :

قیمت هر زیرمجموعه اجاره ای : 1000 تومان
ارزش کلیک 13 تومان
تعداد کلیک در روز 3 عدددرامد کاربر از هر زیرمجموعه در ماه 170 تومان معادل 17 درصد

بخش سهام :

قیمت هر سهم : 50/000 تومان

سود انواع سهام :

سهام یکماهه : ماهانه 3 درصد سود
سهام دو ماهه : ماهانه 4 درصد سود
سهام سه ماهه : ماهانه 5 درصد سود
سهام شش ماهه : ماهانه 6 درصد
سهام دوازده ماهه : ماهانه 7 درصد سود

توجه : سود سهام روزانه واریز می گردد و مبلغ اصلی سهام در پایان مدت مشخص شده در نوع سهام با کاربر تسویه می گردد

---------------------------------------------------------------------------------------------------

حساب هایی که به مدت 365 روز هیچگونه ورود و غعالیتی نداشته باشند پس از 365 روز مسدود می گردد

حداقل مبلغ انتقال از حساب درآمد به حساب خرید مبلغ 5000 تومان می باشد

هیچگونه قانون حداقل کلیکی برای برداشت وجود ندارد

تعداد کلیک اجباری روزانه برای دریافت درامد زیرمجموعه ها در روز بعد 4 کلیک می باشد

هیچگونه محدودیت جذب زیرمجموعه مستقیم در سایت وجود ندارد

هیچگونه محدودیت اجاره زیرمجموعه در سایت وجود ندارد

حداقل برداشت در سایت :

مرحله اول : 5000 تومان
مرحله دوم : 10/000 تومان
مرحله سوم به بعد : 30/000 تومان

حتما توجه فرمایید در زمان برداشت در مرحله اول مشخصات کاربری خود را از طریق پنل کاربری تکمیل نموده و حتما شماره شبا بدون IR وارد گردد

© 2020 پونک باکس (PONAKBUX). کلیه حقوق محفوظ است.
طراحی شده توسط RTLscript.ir